urząd skarbowy

Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu - Sosnowiec

 • Nazwa: Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu
 • Adres: ul. Braci Mieroszewskich 97, 41-219 Sosnowiec
 • Telefony: 0-32 78-61-100
 • Fax: 0-32 78-61-205
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT64101012120059882221000000
  • VAT 14101012120059882222000000
  • PIT61101012120059882223000000
  • d.j.b.
  • in.d55101012120059882227000000
  • j.b.
  • wyd.02101012120059882230000000
  • doch.49101012120059882231000000
  • NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Sosnowiec
W TWOIM MIEŚCIE