urząd skarbowy

Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu - Radom

 • Nazwa: Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu
 • Adres: ul. Struga 26/28, 26-610 Radom
 • Telefony: 0-48 362-95-210-48 362-95-010-48 362-95-47
 • Fax: 0-48 363-11-50
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT57101010100164472221000000
  • VAT 07101010100164472222000000
  • PIT54101010100164472223000000
  • d.j.b.
  • in.d48101010100164472227000000
  • j.b.
  • wyd.92101010100164472230000000
  • doch.42101010100164472231000000
  • NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Radom
W TWOIM MIEŚCIE