urząd skarbowy

Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu - Radom

 • Nazwa: Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu
 • Adres: ul. Zbrowskiego 106, 26-615 Radom
 • Telefony: 0-48 368-14-00
 • Fax: 0-48 368-14-98
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT49101010100096542221000000
  • VAT 96101010100096542222000000
  • PIT46101010100096542223000000
  • d.j.b.
  • in.d40101010100096542227000000
  • j.b.
  • wyd.84101010100096542230000000
  • doch.34101010100096542231000000
  • NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Radom
W TWOIM MIEŚCIE