urząd skarbowy

Świętokrzyski Urząd Skarbowy - Kielce

 • Nazwa: Świętokrzyski Urząd Skarbowy
 • Adres: ul. Częstochowska 20, 25-647 Kielce
 • Telefony: 0-41 3647 507
 • Fax: 0-41 3647 550
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT38101012380857622221000000
  • VAT 85101012380857622222000000
  • PIT35101012380857622223000000
  • d.j.b.
  • in.d29101012380857622227000000
  • j.b.
  • wyd.73101012380857622230000000
  • doch.23101012380857622231000000
  • NBP O/O Kielce
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Kielce
W TWOIM MIEŚCIE