urząd skarbowy

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach - Kielce

 • Nazwa: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach
 • Adres: ul. Wróbla 17, 25-661 Kielce
 • Telefony: 0-41 365-71-29
 • Fax: 0-41 345-58-49
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT29101012380803632221000000
  • VAT 76101012380803632222000000
  • PIT26101012380803632223000000
  • d.j.b.
  • in.d20101012380803632227000000
  • j.b.
  • wyd.64101012380803632230000000
  • doch.
  • NBP O/O Kielce
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Kielce
W TWOIM MIEŚCIE