urząd skarbowy

Podlaski Urząd Skarbowy - Białystok

 • Nazwa: Podlaski Urząd Skarbowy
 • Adres: ul. Młynowa 21 A, 15-404 Białystok
 • Telefony: 0-85 878-87-03
 • Fax: 0-85 878-87-02
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT35101010490042552221000000
  • VAT 82101010490042552222000000
  • PIT32101010490042552223000000
  • d.j.b.
  • in.d26101010490042552227000000
  • j.b.
  • wyd.70101010490042552230000000
  • doch.20101010490042552231000000
  • NBP O/O Białystok
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Białystok
W TWOIM MIEŚCIE