urząd skarbowy

Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku - Białystok

 • Nazwa: Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
 • Adres: ul. Plażowa 17, 15-502 Białystok
 • Telefony: 0-85 878-51-000-85 743-30-100-85 743-36-40
 • Fax: 0-85 741-34-89
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT19101010490026002221000000
  • VAT 66101010490026002222000000
  • PIT16101010490026002223000000
  • d.j.b.
  • in.d10101010490026002227000000
  • j.b.
  • wyd.54101010490026002230000000
  • doch.04101010490026002231000000
  • NBP O/O Białystok
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Białystok
W TWOIM MIEŚCIE