urząd skarbowy

Podkarpacki Urząd Skarbowy - Rzeszów

 • Nazwa: Podkarpacki Urząd Skarbowy
 • Adres: ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów
 • Telefony: 0-17 860-30-40
 • Fax: 0-17 864-21-52
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT45101015280020202221000000
  • VAT 92101015280020202222000000
  • PIT42101015280020202223000000
  • d.j.b.
  • in.d36101015280020202227000000
  • j.b.
  • wyd.80101015280020202230000000
  • doch.30101015280020202231000000
  • NBP O/O Rzeszów
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Rzeszów
W TWOIM MIEŚCIE