urząd skarbowy

Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie - Rzeszów

 • Nazwa: Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie
 • Adres: ul. Siemieńskiego 18, 35-234 Rzeszów
 • Telefony: 0-17 862-73-33
 • Fax: 0-17 852-18-85
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT85101015280010652221000000
  • VAT 35101015280010652222000000
  • PIT82101015280010652223000000
  • d.j.b.
  • in.d76101015280010652227000000
  • j.b.
  • wyd.23101015280010652230000000
  • doch.70101015280010652231000000
  • NBP O/O Rzeszów
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Rzeszów
W TWOIM MIEŚCIE