urząd skarbowy

Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie - Szczecin

 • Nazwa: Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie
 • Adres: ul. Drzymały 5, 70-217 Szczecin
 • Telefony: 091 81 30 500
 • Fax: 091 81 37 270
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT65101015990039422221000000
  • VAT 15101015990039422222000000
  • PIT62101015990039422223000000
  • d.j.b.
  • in.d56101015990039422227000000
  • j.b.
  • wyd.03101015990039422230000000
  • doch.50101015990039422231000000
  • NBP O/O Szczecin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Szczecin
W TWOIM MIEŚCIE