urząd skarbowy

Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie - Szczecin

 • Nazwa: Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie
 • Adres: ul. Felczaka 19, 71-417 Szczecin
 • Telefony: 0-91 882-31-00
 • Fax: 0-91 882-31-15
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT35101015990039552221000000
  • VAT 82101015990039552222000000
  • PIT32101015990039552223000000
  • d.j.b.
  • in.d26101015990039552227000000
  • j.b.
  • wyd.70101015990039552230000000
  • doch.20101015990039552231000000
  • NBP O/O Szczecin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Szczecin
W TWOIM MIEŚCIE