urząd skarbowy

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu - Opole

 • Nazwa: Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
 • Adres: ul. Rejtana 3B, 45-057 Opole
 • Telefony: 0-77 453-19-35
 • Fax: 0-77 454-42-46
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT93101014010012962221000000
  • VAT 43101014010012962222000000
  • PIT90101014010012962223000000
  • d.j.b.
  • in.d84101014010012962227000000
  • j.b.
  • wyd.31101014010012962230000000
  • doch.78101014010012962231000000
  • NBP O/O Opole
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Opole
W TWOIM MIEŚCIE