urząd skarbowy

Opolski Urząd Skarbowy - Opole

 • Nazwa: Opolski Urząd Skarbowy
 • Adres: ul. Rejtana 3A, 45-331 Opole
 • Telefony: 0-77 442-06-530-77 442-05-56
 • Fax: 0-77 442-05-20
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT13101014010061162221000000
  • VAT 60101014010061162222000000
  • PIT10101014010061162223000000
  • d.j.b.
  • in.d04101014010061162227000000
  • j.b.
  • wyd.48101014010061162230000000
  • doch.95101014010061162231000000
  • NBP O/O Opole
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Opole
W TWOIM MIEŚCIE