urząd skarbowy

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy - Bydgoszcz

 • Nazwa: Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
 • Adres: ul. Fordońska 77, 85-950 Bydgoszcz
 • Telefony: 0-52 584-82-86
 • Fax: 0-52 584-82-94
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT93101010780000262221000000
  • VAT 43101010780000262222000000
  • PIT90101010780000262223000000
  • d.j.b.
  • in.d84101010780000262227000000
  • j.b.
  • wyd.31101010780000262230000000
  • doch.78101010780000262231000000
  • NBP O/O Bydgoszcz
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Bydgoszcz