urząd skarbowy

Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy - Bydgoszcz

 • Nazwa: Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
 • Adres: ul. Wojska Polskiego 20b, 85-822 Bydgoszcz
 • Telefony: 0-52 363-33-66
 • Fax: 0-52 372-79-52
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT42101010780050632221000000
  • VAT 89101010780050632222000000
  • PIT39101010780050632223000000
  • d.j.b.
  • in.d33101010780050632227000000
  • j.b.
  • wyd.77101010780050632230000000
  • doch.27101010780050632231000000
  • NBP O/O Bydgoszcz
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Bydgoszcz