organizacje pożytku publicznego

WSPÓLNOTA POCIESZENIA - KRASNYSTAW

 • KRS:0000202620
 • Nazwa: WSPÓLNOTA POCIESZENIA
 • Adres:22-300 KRASNYSTAW, SOBIESKIEGO 26
 • Miasto:KRASNYSTAW
 • Gmina:KRASNYSTAW
 • Powiat:KRASNOSTAWSKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-04-06
 • Adres WWW:http://www.kuria.lublin.pl/parafie/krasnystaw-mbp/
 • Konto bankowe:02820000082001001488160001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KRASNYSTAW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE