organizacje pożytku publicznego

"POROZUMIENIE ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ" Z SIEDZIBĄ W KRASNYMSTAWIE - KRASNYSTAW

 • KRS:0000023587
 • Nazwa: "POROZUMIENIE ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ" Z SIEDZIBĄ W KRASNYMSTAWIE
 • Adres:22-300 KRASNYSTAW, PLAC 3 MAJA 5 / 1
 • Miasto:KRASNYSTAW
 • Gmina:KRASNYSTAW
 • Powiat:KRASNOSTAWSKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-08-30
 • Adres WWW:http://pzk.com.pl
 • Konto bankowe:31820000082001000914310001
 • Zadania OPP:5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KRASNYSTAW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE