organizacje pożytku publicznego

WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNO - KULTURALNE - POZNAŃ

 • KRS:0000119620
 • Nazwa: WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNO - KULTURALNE
 • Adres:60-604 POZNAŃ, PAŁUCKA 40
 • Miasto:POZNAŃ
 • Gmina:M. POZNAŃ
 • Powiat:M. POZNAŃ
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-04-09
 • Adres WWW:http://www.solek.pl
 • Konto bankowe:29106000760000320001345088
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - POZNAŃ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE