organizacje pożytku publicznego

"DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNY BARTEK" - POZNAŃ

 • KRS:0000077671
 • Nazwa: "DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNY BARTEK"
 • Adres:61 - 152 POZNAŃ, OS.PIASTOWSKIE 42
 • Miasto:POZNAŃ
 • Gmina:M. POZNAŃ
 • Powiat:M. POZNAŃ
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-12-16
 • Adres WWW:http://www.przedszkolebartek.org
 • Konto bankowe:71102040270000130203809456
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - POZNAŃ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE