organizacje pożytku publicznego

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NIEWIDOMYCH - POZNAŃ

 • KRS:0000015792
 • Nazwa: WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NIEWIDOMYCH
 • Adres:61-443 POZNAŃ, ŁOZOWA 92
 • Miasto:POZNAŃ
 • Gmina:M. POZNAŃ
 • Powiat:M. POZNAŃ
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-13
 • Konto bankowe:33102040270000190204524930
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - POZNAŃ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE