organizacje pożytku publicznego

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W SOCHACZEWIE - SOCHACZEW

 • KRS:0000290625
 • Nazwa: UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W SOCHACZEWIE
 • Adres:96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 21, lok. 310
 • Miasto:SOCHACZEW
 • Gmina:SOCHACZEW
 • Powiat:SOCHACZEWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-01-15
 • Konto bankowe:BGŻ 52 2030 0045 1110 0000 0399 8770
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SOCHACZEW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE