organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE SPORTOWO-REHABILITACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "JUTRZENKA" - SOCHACZEW

 • KRS:0000109603
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE SPORTOWO-REHABILITACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "JUTRZENKA"
 • Adres:96-503 SOCHACZEW, CHODAKOWSKA 10
 • Miasto:SOCHACZEW
 • Gmina:SOCHACZEW
 • Powiat:SOCHACZEWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-03-28
 • Konto bankowe:68928300060022316420000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SOCHACZEW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE