organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KO¬LU - KĘDZIERZYN-KO¬LE

 • KRS:0000024368
 • Nazwa: TOWARZYSTWO ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KO¬LU
 • Adres:47-200 KĘDZIERZYN-KO¬LE, JÓZEFA I. KRASZEWSKIEGO 5 B
 • Miasto:KĘDZIERZYN-KO¬LE
 • Gmina:KĘDZIERZYN-KO¬LE
 • Powiat:KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-10-06
 • Adres WWW:http://www.tzk.alfsoft.net
 • Konto bankowe:81888210322001002739090001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polsko¶ci oraz rozwój ¶wiadomo¶ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, o¶wiata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KĘDZIERZYN-KO¬LE
więcej...
ZnajdĽ OPP
 
W TWOIM MIE¦CIE