organizacje pożytku publicznego

KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIE STOWARZYSZENIE TRZE¬WO¦CI - KĘDZIERZYN-KO¬LE

 • KRS:0000076295
 • Nazwa: KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIE STOWARZYSZENIE TRZE¬WO¦CI
 • Adres:47-224 KĘDZIERZYN-KOŻLE, PIOTRA SKARGI 38 / SUTERENA
 • Miasto:KĘDZIERZYN-KO¬LE
 • Gmina:KĘDZIERZYN-KO¬LE
 • Powiat:KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-04-15
 • Konto bankowe:20124016591111000026007908
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  10) działalno¶ć wspomagaj±ca rozwój wspólnot i społeczno¶ci lokalnych
  11) nauka, edukacja, o¶wiata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porz±dek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KĘDZIERZYN-KO¬LE
więcej...
ZnajdĽ OPP
 
W TWOIM MIE¦CIE