organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO SPORTOWE RELAKS W MŁAWIE - MŁAWA

 • KRS:0000046071
 • Nazwa: TOWARZYSTWO SPORTOWE RELAKS W MŁAWIE
 • Adres:06-500 MŁAWA, SIENKIEWICZA
 • Miasto:MŁAWA
 • Gmina:MŁAWA
 • Powiat:MŁAWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-05-30
 • Konto bankowe:76106000760000401250000600
 • Zadania OPP:10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - MŁAWA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE