organizacje pożytku publicznego

HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW W MŁAWIE - MŁAWA

 • KRS:0000191060
 • Nazwa: HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW W MŁAWIE
 • Adres:06-500 MŁAWA, NAPOLEOŃSKA 2
 • Miasto:MŁAWA
 • Gmina:MŁAWA
 • Powiat:MŁAWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-01-21
 • Konto bankowe:96124020341111001001516752
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - MŁAWA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE