organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYWRACANIA RODZINY - POZNAŃ

 • KRS:0000095623
 • Nazwa: TOWARZYSTWO PRZYWRACANIA RODZINY
 • Adres:61-522 POZNAŃ, KOSIŃSKIEGO 27
 • Miasto:POZNAŃ
 • Gmina:M. POZNAŃ
 • Powiat:M. POZNAŃ
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-01-30
 • Adres WWW:http://www.tpr.ngo.org.pl
 • Konto bankowe:28109013590000000035018513
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - POZNAŃ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE