organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAŁĘCZOWA - NAŁĘCZÓW

 • KRS:0000005648
 • Nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAŁĘCZOWA
 • Adres:24-140 NAŁĘCZÓW, AL. MAŁACHOWSKIEGO 3
 • Miasto:NAŁĘCZÓW
 • Gmina:NAŁĘCZÓW
 • Powiat:PUŁAWSKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-11-09
 • Konto bankowe:44873300090000061920000010
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - NAŁĘCZÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE