organizacje pożytku publicznego

NAŁĘCZOWSKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE - NAŁĘCZÓW

 • KRS:0000241373
 • Nazwa: NAŁĘCZOWSKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE
 • Adres:24-150 NAŁĘCZÓW, SPÓŁDZIELCZA 17 C
 • Miasto:NAŁĘCZÓW
 • Gmina:NAŁĘCZÓW
 • Powiat:PUŁAWSKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-11-26
 • Adres WWW:http://wtznaleczow.pl
 • Konto bankowe:40873300090013709620000050
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - NAŁĘCZÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE