organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W BIELSKU-BIAŁEJ - BIELSKO-BIAŁA

 • KRS:0000317277
 • Nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
 • Adres:43-300 BIELSKO-BIAŁA, PLAC OPATRZNOŚCI BOŻEJ 20
 • Miasto:BIELSKO-BIAŁA
 • Gmina:M. BIELSKO-BIAŁA
 • Powiat:M. BIELSKO-BIAŁA
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-10-21
 • Adres WWW:http://www.infofirma.pl/tpdbb/
 • Konto bankowe:98102013900000650201137322
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BIELSKO-BIAŁA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE