organizacje pożytku publicznego

"FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY CHORYM NA CUKRZYCĘ BETA" - BIELSKO-BIAŁA

 • KRS:0000220748
 • Nazwa: "FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY CHORYM NA CUKRZYCĘ BETA"
 • Adres:43-300 BIELSKO-BIAŁA, BARLICKIEGO 15 / 2,3
 • Miasto:BIELSKO-BIAŁA
 • Gmina:M. BIELSKO-BIAŁA
 • Powiat:M. BIELSKO-BIAŁA
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-03-27
 • Adres WWW:http://www.fundacja-beta.pl
 • Konto bankowe:31102013900000610201397520
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BIELSKO-BIAŁA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE