organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM IM.BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W BOCHNI - BOCHNIA

 • KRS:0000032589
 • Nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM IM.BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W BOCHNI
 • Adres:32-700 BOCHNIA, RYNEK 15
 • Miasto:BOCHNIA
 • Gmina:BOCHNIA
 • Powiat:BOCHEŃSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-09-30
 • Konto bankowe:11124052081111000054775415
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BOCHNIA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE