organizacje pożytku publicznego

CHŁOPIĘCY CHÓR PUERI CANTORES SANCTI NICOLAI - BOCHNIA

 • KRS:0000060038
 • Nazwa: CHŁOPIĘCY CHÓR PUERI CANTORES SANCTI NICOLAI
 • Adres:32-700 BOCHNIA, STASIAKA 10
 • Miasto:BOCHNIA
 • Gmina:BOCHNIA
 • Powiat:BOCHEŃSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-11-27
 • Adres WWW:http://www.chor.bochnia.pl
 • Konto bankowe:67124052081111001021272610
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BOCHNIA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE