organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM - SYCÓW

 • KRS:0000190532
 • Nazwa: TOWARZYSTWO POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM
 • Adres:56-500 SYCÓW, KOŚCIELNA 16
 • Miasto:SYCÓW
 • Gmina:SYCÓW
 • Powiat:OLEŚNICKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-02-06
 • Konto bankowe:76889000010936283320090001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SYCÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE