organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM UPOŚLEDZONYM UMYSŁOWO ZE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W PRUSZKOWIE - PRUSZKÓW

 • KRS:0000157429
 • Nazwa: TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM UPOŚLEDZONYM UMYSŁOWO ZE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W PRUSZKOWIE
 • Adres:05-802 PRUSZKÓW, WAPIENNA 2
 • Miasto:PRUSZKÓW
 • Gmina:PRUSZKÓW
 • Powiat:PRUSZKOWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-01-26
 • Adres WWW:http://www.sosw.pl
 • Konto bankowe:11124063801111000051140135
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PRUSZKÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE