organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "POKOLENIA-POKOLENIOM" - PRUSZKÓW

 • KRS:0000015776
 • Nazwa: FUNDACJA "POKOLENIA-POKOLENIOM"
 • Adres:05-800 PRUSZKÓW, MARII DĄBROWSKIEJ 4
 • Miasto:PRUSZKÓW
 • Gmina:PRUSZKÓW
 • Powiat:PRUSZKOWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-03-04
 • Adres WWW:http://www.pokolenia-pokoleniom.org
 • Konto bankowe:88109010560000000106554416
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PRUSZKÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE