organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. KAROLA NICZE - PABIANICE

 • KRS:0000003793
 • Nazwa: TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. KAROLA NICZE
 • Adres:95- 200 PABIANICE, GROBELNA 6
 • Miasto:PABIANICE
 • Gmina:PABIANICE
 • Powiat:PABIANICKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-16
 • Adres WWW:http://www.nicze.pabianice.pl
 • Konto bankowe:44102034370000120200569426
 • Zadania OPP:11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PABIANICE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE