organizacje pożytku publicznego

TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W POZNANIU - POZNAŃ

 • KRS:0000146124
 • Nazwa: TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W POZNANIU
 • Adres:61-757 POZNAŃ, GARBARY 97 / 8
 • Miasto:POZNAŃ
 • Gmina:M. POZNAŃ
 • Powiat:M. POZNAŃ
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-01-19
 • Adres WWW:http://www.kopd.poznan.pl
 • Konto bankowe:58102040270000100204521332
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - POZNAŃ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE