organizacje pożytku publicznego

ŚWIĘTY MARCIN - PATRON ZIEMI ODOLANOWSKIEJ - ODOLANÓW

 • KRS:0000058894
 • Nazwa: ŚWIĘTY MARCIN - PATRON ZIEMI ODOLANOWSKIEJ
 • Adres:63-430 ODOLANÓW, BARTOSZA 7
 • Miasto:ODOLANÓW
 • Gmina:ODOLANÓW
 • Powiat:OSTROWSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-15
 • Konto bankowe:87840900010100085320000012
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ODOLANÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE