organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY, KULTURY, AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "RAZEM RAŹNIEJ" - ODOLANÓW

 • KRS:0000182775
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY, KULTURY, AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "RAZEM RAŹNIEJ"
 • Adres:63-430 ODOLANÓW, AL. JANA PAWŁA II 1
 • Miasto:ODOLANÓW
 • Gmina:ODOLANÓW
 • Powiat:OSTROWSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-09-13
 • Adres WWW:http://www.gimodolanow.neostrada.pl
 • Konto bankowe:64840900010100020220000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ODOLANÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE