organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ZESPÓŁ PIE¦NI I TAŃCA "KOMES" - KĘDZIERZYN-KO¬LE

 • KRS:0000049736
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ZESPÓŁ PIE¦NI I TAŃCA "KOMES"
 • Adres:47-232 KĘDZIERZYN-KO¬LE, KAZIMIERZA WIELKIEGO 9
 • Miasto:KĘDZIERZYN-KO¬LE
 • Gmina:KĘDZIERZYN-KO¬LE
 • Powiat:KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-03-10
 • Adres WWW:http://www.komes.art.pl
 • Konto bankowe:04106000760000320001336129
 • Zadania OPP:2) działalno¶ć charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polsko¶ci oraz rozwój ¶wiadomo¶ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  4) działalno¶ć na rzecz mniejszo¶ci narodowych
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, o¶wiata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KĘDZIERZYN-KO¬LE
więcej...
ZnajdĽ OPP
 
W TWOIM MIE¦CIE