organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM "MEMORAMUS" - POZNAŃ

 • KRS:0000256353
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM "MEMORAMUS"
 • Adres:61-501 POZNAŃ, ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 10
 • Miasto:POZNAŃ
 • Gmina:M. POZNAŃ
 • Powiat:M. POZNAŃ
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-02-18
 • Adres WWW:http://www.memoramus.org.pl
 • Konto bankowe:45109014630000000106348954
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - POZNAŃ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE