organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACOWNIKÓW SALEZJAŃSKICH WSPÓLNOTA LOKALNA PRZY PUBLICZNEJ SALEZJAŃSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W POZNANIU - POZNAŃ

 • KRS:0000276147
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACOWNIKÓW SALEZJAŃSKICH WSPÓLNOTA LOKALNA PRZY PUBLICZNEJ SALEZJAŃSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W POZNANIU
 • Adres:61-387 POZNAŃ, OS. BOHATERÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ 29
 • Miasto:POZNAŃ
 • Gmina:M. POZNAŃ
 • Powiat:M. POZNAŃ
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-01-08
 • Konto bankowe:32124065661111000056879258
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - POZNAŃ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE