organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZIEMI ŚWIECKIEJ "INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" - ŚWIECIE

 • KRS:0000118379
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZIEMI ŚWIECKIEJ "INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"
 • Adres:86-100 ŚWIECIE, CHMIELNIKI 2 / B
 • Miasto:ŚWIECIE
 • Gmina:ŚWIECIE
 • Powiat:ŚWIECKI
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-11-18
 • Adres WWW:http://inkubator.com.pl
 • Konto bankowe:20816800070011548520000001
 • Zadania OPP:7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ŚWIECIE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE