organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "ORKIESTRA DĘTA ŚWIECIE" - ŚWIECIE

 • KRS:0000209584
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "ORKIESTRA DĘTA ŚWIECIE"
 • Adres:86-100 ŚWIECIE, BYDGOSKA 1
 • Miasto:ŚWIECIE
 • Gmina:ŚWIECIE
 • Powiat:ŚWIECKI
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-10-27
 • Konto bankowe:89116022020000000048571467
 • Zadania OPP:11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ŚWIECIE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE