organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "WSPARCIE" - WITNICA

 • KRS:0000244910
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "WSPARCIE"
 • Adres:66-460 WITNICA, RUTKOWSKIEGO 9
 • Miasto:WITNICA
 • Gmina:WITNICA
 • Powiat:GORZOWSKI
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-02-07
 • Konto bankowe:11102019540000740200620419
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WITNICA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE