organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WITNICY - WITNICA

 • KRS:0000183376
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WITNICY
 • Adres:66-460 WITNICA, TRAUGUTTA 1
 • Miasto:WITNICA
 • Gmina:WITNICA
 • Powiat:GORZOWSKI
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-02-02
 • Konto bankowe:37835500090020123420000001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WITNICA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE