organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE URODZONYCH W NIEWOLI NIEMIECKIEJ WE WŁOCŁAWKU - WŁOCŁAWEK

 • KRS:0000048740
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE URODZONYCH W NIEWOLI NIEMIECKIEJ WE WŁOCŁAWKU
 • Adres:87-800 WŁOCŁAWEK, ROMUALDA TRAUGUTTA 26
 • Miasto:WŁOCŁAWEK
 • Gmina:M. WŁOCŁAWEK
 • Powiat:M. WŁOCŁAWEK
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-07-21
 • Konto bankowe:30154010692001870135210001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WŁOCŁAWEK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE