organizacje pożytku publicznego

DOBRZYŃSKO-KUJAWSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE - WŁOCŁAWEK

 • KRS:0000010871
 • Nazwa: DOBRZYŃSKO-KUJAWSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE
 • Adres:87-800 WŁOCŁAWEK, PIWNA 4
 • Miasto:WŁOCŁAWEK
 • Gmina:M. WŁOCŁAWEK
 • Powiat:M. WŁOCŁAWEK
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-11-10
 • Konto bankowe:36154010692106872908630001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WŁOCŁAWEK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE