organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "SZANSA" - OŚWIĘCIM

 • KRS:0000060434
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "SZANSA"
 • Adres:32-600 OŚWIĘCIM, OBOZOWA 31A
 • Miasto:OŚWIĘCIM
 • Gmina:OŚWIĘCIM
 • Powiat:OŚWIĘCIMSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-02-11
 • Adres WWW:http://www.szans.free.ngo.pl
 • Konto bankowe:66124011701111001003471284
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OŚWIĘCIM
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE